Voorgesteld

< Terug naar homepage

Ingang-Uitgang Park (voorgesteld)

Aan het begin van het park staat een (dubbele) deur als ingang, daarachter een sluis en dan weer een (dubbele) deur als doorloop naar het park.Het is echt alleen kunst want de deuren en sluis hebben geen funktie, je kan er ook omheen lopen.

Je opent de eerste deur door op een knop te drukken en een compositie van mensen die elkaar begroeten wordt in gang gezet. Je hoort muzikale begroetingen: haaalo, halloooo, hoog laag etc. Aan de rechterkant van de sluis zie je foto’s van mensen die elkaar begroeten, verschillende nationaliteiten, leeftijden etc. Aan het eind van de sluis loop je de deur door het park in.

Andersom kun je er voor kiezen zo het park uit te lopen, je opent de deur en hoort een compositie van dagzeggende mensen, rechts weer van de sluis zie je foto’s van afscheid nemen. Je opent de deur en loopt het park uit. De sluis kan ook in de lengte een scheidingswand hebben voor geluidsoverlast.

Dit is een idee van Lin de Laat. Zo heeft ze er nog een aantal ingediend. Die kunt u hier verder lezen.

Alle projecten uit de categorie "voorgesteld"