Voorgesteld

< Terug naar homepage

'De eeuwige student' (voorgesteld)

Idee: Ton Wilthagen & Bob van Soolingen (namens de studenten)

Anno 2016 is niet minder dan één op de zeven Tilburgers student en de studenten zijn op veel manieren zichtbaar in de stad. Ze zijn betrokken bij ontwikkelingen en projecten, de verenigingen en hun activiteiten dragen bij aan een bruisende binnenstad, de internationale studenten zorgen voor diversiteit. Daarnaast blijven velen na de studie ook wonen en werken in Tilburg. Studenten bepalen dus echt mede het gezicht van de stad. Toch heeft Tilburg hier niet echt een concreet symbool voor. Geen gebouw of monument dat in één oogopslag Tilburg toont als studentenstad. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de onderwijsinstellingen allemaal aan de rand van de binnenstad liggen.

Zou het niet mooi zijn als Tilburg Studentenstad een herkenbaar en beeldbepalend beeld(je) krijgt, bijvoorbeeld bij de Stadscampus in de Spoorzone? Zoals Amsterdam ‘het Lieverdje’ op het Spui heeft voor haar jongeren, zo zou Tilburg hiermee een symbool krijgen voor studerend Tilburg. Een mooi symbool voor het studeren in Tilburg én een sterke en aansprekende vorm van city marketing voor de stad.

Waarom “de eeuwige student”?
Soms wordt lang studeren gezien als luiheid en gemakzucht bij studenten. We weten inmiddels echter dat blijven leren van het grootste belang is voor ieders arbeidsmarktloopbaan. Kunnen inspelen op de eisen die het werk stelt en op de komst van nieuwe banen is niet alleen cruciaal voor de werk- en inkomenszekerheid van mensen, maar ook voor de positie van het Tilburgse bedrijfsleven. De doorontwikkeling van menselijk kapitaal, zoals dat wordt genoemd, is een voorwaarde voor het aantrekken en behouden van bedrijven en instellingen. De Fransen spreken zo mooi van ‘éducation permanente’.

Het wordt steeds duidelijker dat onderwijs enorm belangrijk is. Zoals onlangs bleek uit het project “Mind the Gap”, dat werd gepresenteerd in de Spoorzone, heeft Tilburg hier nog een inhaalslag te maken. Een laag opleidingsniveau hangt samen met minder kansen op werk en helaas ook met een slechtere gezondheid. Een leven lang leren – en dat hoeft niet per se in het klaslokaal – is de beste remedie. We moeten allemaal eeuwig student blijven! Stad, burgers en bedrijfsleven zullen daartoe nog veel moeten investeren. Bijvoorbeeld door een regionaal scholings- en ontwikkelingsfonds in te stellen voor mensen die al wel of juist nog niet werken.

Het beeldje dat wij in ons enthousiasme al voor ons zien, heeft een onderschrift in de trant van “Eeuwig studeren, blijven leren – het getuigt niet van ledigheid maar wijsheid”. Wij beschouwen het beeld van de Eeuwige Student niet alleen als een kunstuiting, maar ook als een nieuw beeldmerk van de stad waarop ook het oog van de bezoeker van buiten zal vallen. We hopen dat het beeldje, net als het Lieverdje in een bepaalde periode een echte ontmoetingsplek zal worden voor iedereen: student of geen student.

Ideeën volop: waarom zouden daar geen scriptieprijzen worden toegekend, of een “award” uitgedeeld voor het beste ‘leven-lang-leren’-project van Tilburg? De leraar van het jaar wordt er verkozen. Spontane zeepkist-pitches worden aangemoedigd, innovatieve plannen gedeeld. Afstudeerfoto’s maak je daar. De wethouder van Onderwijs kan er spreekuur houden. Er is ongetwijfeld een Tilburgse kunstenaar die hier inspiratie van krijgt en dit kan omzetten naar een beeld dat past bij de boodschap. Studentenstad Tilburg is beeldbepalend voor de stad, laten we haar dan ook een gezicht geven in die stad!

 

Ton Wilthagen                                              Bob van Soolingen

Hoogleraar Arbeidsmarkt                           Student Tilburg University

Tilburg University                                        namens Tilburgse studie- en studentenverenigingen

Alle projecten uit de categorie "voorgesteld"