Voorgesteld

< Terug naar homepage

Aforisme Anthony de Kok (in uitvoering)

De NWE Stijl@Tilburg beijvert zich om een permanent lichtobject te (laten) realiseren van een aforisme van spoorbeambte, dichter, mecenas en pianist Antony Kok: ‘de wereld van heden raast door in dada’s voetspoor’. De beoogde plek is gebouw 79, het bouwvolume ten oosten van de LocHal, goed zichtbaar voor passerende treinreizigers.

Het aforisme vormt een blijvende herinnering aan Tilburgs meest prominente spoorzoon, Antony Kok, die de boezemvriend werd van Theo van Doesburg toen deze hier tijdens WOI gelegerd was. Daarmee legt het aforisme de verbinding met de internationaal zo belangrijke kunststromingen De Stijl en dada en de wortels die genoemde bewegingen hadden in de stad. Een letterlijk lichtend baken dat deze bijzondere geschiedenis van Tilburg op duurzame wijze zichtbaar maakt en verbindt met het heden.

Een drietal ontwerpbureaus werd benaderd voor een schetsontwerp waarbij keuze is gevallen op het ontwerp van Jac de Kok ontwerpers. Hij heeft het aforisme vervat is in het door Van Doesburg ontworpen lettertype van De Stijl.

Beoogde realisatiedatum 29 oktober 2019, wanneer het precies 50 jaar geleden is dat Antony Kok overleed.Alle projecten uit de categorie "voorgesteld"