In uitvoering

< Terug naar homepage

Vertelburg (in uitvoering)


Vertel het Verder – voorstel voor een ‘Vertelplein’ in de Tilburgse Spoorzone

Lang leven een leven-lang-leren
Een leven lang leren – niemand zal ontkennen dat dit voor zowel mensen, organisaties en bedrijven en de samenleving als geheel een van de belangrijkste opgaven is. Zeker nu de wereld sterkt verandert en complex wordt, de technologie wél een vaart loopt en de (beroeps)bevolking veel diverser kleurt. Kennis is meer dan ooit macht en je kunt het nog eens delen ook. Door te leren kunnen mensen blijven reageren en anticiperen, en kunnen ze ook het werk van morgen aan.

Kennisverwerving, onderwijs, opleiding en scholing, formeel én informeel, vormen de brug naar de toekomst. Leren is leuk.

Zelfontplooiing, of chique gezegd, de doorontwikkeling van menselijk kapitaal, is behalve een verrijking van het leven van Tilburgse burgers én een voorwaarde voor het aantrekken en behouden van bedrijven en instellingen. 


Inspirerende en uitnodigende ontmoetingsplek 
Wij willen deze prachtige boodschap – Tilburg, dé stad voor een leven lang leren en studeren - een beeldbepalende plek geven in ons stadsbeeld. Waar je niet omheen kunt. Voor de Tilburgers zelf maar ook voor de steeds grotere stroom bezoekers. Momenteel heeft Tilburg heeft hier geen concreet symbool voor. Geen plek, gebouw of monument dat Tilburg in één oogopslag toont als leren & studeren stad. En dat terwijl het onderwijs zowel economisch, sociaal en cultureel een factor van belang is voor de stad. Het is onderdeel van de historische wortels van Tilburg. Er zijn bijvoorbeeld op een willekeurige maar liefst 30.000 studenten binnen de stadsgrenzen aanwezig.


Doorlopende vertelling
Op het vertelplein zien we allerlei spontane activiteiten ontstaan, doorlopend. Maar we ontwikkelen ook een platform, ook digitaal, met een breed samengestelde programmaraad, waarmee we allerlei spannende, leerzame en inspirerende activiteiten kunnen aanzwengelen en programmeren. 


Beeldmerk
Het Vertelplein wordt een beeldmerk van Tilburg, ook in vormgevende en grafische zin. Een symbool dat je overal terugziet, soms elders in de stad in een pop-up versie. Denk aan de Ampelmann in Berlijn. Een sterke en aansprekende vorm van city marketing voor de stad met een rake boodschap.Alle projecten uit de categorie "in uitvoering"