In uitvoering

< Terug naar homepage

Reeshof Boulevard (in uitvoering)

Vinexwijk de Reeshof, die in de afgelopen jaren snel gegroeid is, heeft nog weinig eigen identiteit. De ontwikkeling van het gebied langs het Wilhelminakanaal kan bijdragen aan het verhaal dat wijkbewoners over zichzelf en over de wijk vertellen. En juist daarom is het zo belangrijk om samen met hen concreet dit verhaal te maken en te realiseren. De keuze is daarbij om met de bewoners vanuit een Programma van Wensen en Ongerijmdheden; input voor het gebied te ontwikkelen en te vertalen naar een samenhangend geheel.

Maar hoe komen we er nu achter wat wijkbewoners van het gebied verwachten? StadsLab CuPuDo, initiatiefnemers uit de wijk en kunstenaar Jeroen Doorenweerd stellen een nieuwe werkvorm voor die kan uitmonden in (een aantal) artistieke interventies die het verhaal van de wijk vertellen en verbinden met de grens van die openbare ruimte; het Wilhelminakanaal.

Samen met bewoners werken we zo aan essentiële input voor een groter kunstproject: de ontwikkeling van Reeshof Boulevard. Samen met buurtbewoners en stakeholders maakt kunstenaar Jeroen Doorenweerd met ontwerpers van gemeente en Rijkswaterstaat een ontwerp voor Reeshof Boulevard. 

Alle projecten uit de categorie "in uitvoering"