In uitvoering

< Terug naar homepage

Bomen van het Wilhelminakanaal (in uitvoering)

In 2014 is een project gestart voor de verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal nabij stadsdeel de Reeshof. Ter voorbereiding van deze werkzaamheden is langs een gebied van enkele kilometers aan beide zijden van het kanaal bomen met wortel en tak geruimd. Voor de vele bewoners die het gebied dagelijks bezochten was dit een grote inbreuk op beleving van een stukje natuur.

Peter van Gils kwam vlak na de periode van de boomkap bij het kanaal op het idee om een kunstwerk te laten ontwerpen dat qua materiaal (hout) en positie (nabij het kanaal) de gedachtenis aan dit mooie stukje Tilburg levend zouden kunnen houden. Geheel vanuit het principe van recycling hadden de kunstenaar en ondergetekende het idee om het hout op het sluiseiland (in de opslagloodsen) en van de meerpalen rondom de sluis constructies te maken die zouden verwijzen naar de gekapte bomen en de gesloopte sluis.

Lees hier zijn hele verhaal.

Update

Afgelopen zaterdag is door de wethouder Cultuur, Marcelle Hendrickx, de tentoonstelling geopend met de drie schetsontwerpen voor het Wilhelminakanaal. Alle drie zijn de komende maand te zien in de Bibliotheek De Heyhoef in de Reeshof. Daarbij kunnen bewoners/bezoekers hun voorkeur uitspreken voor het ontwerp van Jeroen Bisscheroux dan wel Geert van de Camp. Het derde ontwerp van Jeroen Doorenweerd is een ontzettend interessant idee wat echter buiten deze opdracht valt. Vanuit Cupudo zullen we samen met de buurtbewoners dit plan verder oppakken.

De initiatiefnemer Peter van Gils en de beide kunstenaars hebben in deze film een toelichting gegeven op hun ontwerpen. In deze film vertelt Jeroen Doorenweerd waarom hij met dit antwoord is gekomen.

Aan de hand van de uitkomst van de stemmen van de bewoners zal één van beide kunstenaars de opdracht krijgen voor een definitief ontwerp. Hier onder wat sfeerimpressies, de eerste twee beelden zijn van het ontwerp van Jeroen, de andere twee van Geert.

Video bomen aan het Wilhelminaknaal

Video Reeshof Boulevard


Alle projecten uit de categorie "in uitvoering"