OVER CUPUDO

Per 31 december 2019 heeft het team van Stadslab CuPuDo zijn werkzaamheden overgedragen aan Gemeente Tilburg. Lees voor meer informatie de nieuwsbrief.

Lees hier het online magazine waarin we meer vertellen over de projecten, de werkwijze en kijken naar de toekomst. 

Tilburg heeft een historie met kunst in de openbare ruimte. In de afgelopen jaren 'Cultuur in het Publieke Domein' genoemd. Om tilburgers daar beter bij te betrekken, heeft de Gemeente stadslab CuPuDo opgezet.

CuPuDo houdt zich bezig met ideeën van Tilburgers, met kunstwerken en creatieve ingrepen in de openbare ruimte, plekgedichten of artistieke aanpakken van onderdoorgangen en tunnels.

CuPuDo is er voor:

 • de impact van kunstprojecten in de publieke ruimte;
 • het verankeren van culturele projecten in Tilburg door verbinding met plekken, historie, economie en mensen;
 • het betrekken van Tilburgers bij cultuur in het publieke domein van hun stad;
 • het inspireren van Tilburgers en bezoekers aan de stad.

Lees meer...

VOOR WIE

CuPuDo is er voor iedereen die het publieke domein in Tilburg een warm hart toedraagt en daar actief vorm aan wil geven. 

Iedereen kan bij CuPuDo een cultureel voorstel doen; liefst zo concreet mogelijk. 

Samen kijken we dan naar mogelijkheden om dit te verrijken en te verbinden met de stad: wat betekent het voor de buurtbewoner, de ondernemer of de winkelier, de bezoeker en de bestuurder? 

Lees meer...

WAT

CuPuDo is steeds op zoek naar projectvoorstellen van Tilburgers om de stad mooier en aantrekkelijker te maken!

Daarbij horen ook grootschalige en spraakmakende kunstprojecten waar we allemaal trots op zijn en die Tilburg (inter)nationaal profileren.

Samen met Tilburgers werken we aan culturele projecten die betrokkenheid en leefbaarheid in de wijk vergroten. 

Daarvoor zijn geld en deskundigheid beschikbaar:

 • aanjaaggeld
  een bescheiden bedrag om een voorstel te versterken of uit te werken tot een haalbaar projectniveau;
 • projectondersteuning & co-financiering
  kansrijke projecten helpen met kennis, verbinding en co-financiering;
 • procesbegeleiding
  initiatiefnemers worden geholpen bij het tot realisatie brengen van hun project;

Ook gaat CuPuDo in gesprek om te weten hoe Tilburgers denken over hun publieke ruimte. Wat spreekt tot de verbeelding, wat kan beter? Iedereen kan CuPuDo aanspreken op keuzes en suggesties doen voor de toekomst. Dat gebeurt in zogenoemde CuPuDoNext bijeenkomsten.

Lees meer...

HOE

Culturele projecten in het publieke domein zijn belangrijk voor Tilburg; voor de mensen die er wonen en die haar bezoeken.

CuPuDo zet in op:

 • toegankelijkheid
  Iedereen met een serieus voorstel krijgt de kans om er het maximale uit te halen. Niet alle voorstellen hoeven in dezelfde mate te zijn uitgewerkt; CuPuDo biedt hulp indien gewenst. Tilburgers worden aangemoedigd om voorstellen te doen.
 • betrokkenheid
  Uitgangspunt bij elk te realiseren project is de betrokkenheid van partijen uit de samenleving: bewoners, ondernemers, eigenaren, kunstenaars, instellingen. Tilburgers wordt betrokken bij de invulling van een kleurrijk publiek domein.
 • verbondenheid
  CuPuDo zet in op samenwerking. Verbindingen met economie, ruimte en sociaal zorgen voor een stevige verankering in de samenleving. Daarom stellen we vragen als: wie zijn erbij betrokken, met welke rol, welke activiteiten worden ontplooid, voor wie, hoe krijgt het ondernemerschap gestalte, wat is het draagvlak, wie is de kunstenaar?

Lees meer...

UW PROJECTVOORSTEL

Heeft u zelf een voorstel dat past binnen de doelstellingen van stadslab CuPuDo? Dan zijn dit de eerste vragen om te beantwoorden:

 1. Wat is het plan?
 2. Wat betekent cultuur daarin?
 3. Wat is het beoogde resultaat?
 4. Welke hulp is daarbij nodig?
 5. Wat zijn de te verwachten kosten en hoe zouden deze gefinancierd kunnen worden?

Door uw voorstel uit te werken aan de hand van het Cultuur Canvas (download) krijgt u meer inzicht in de sterktes en zwaktes ervan. Er is een korte handleiding als hulp bij het uitwerken van het Canvas.

Bij een eerste scan van voorstellen wordt gekeken naar:

 • betrokkenheid
  hoe zijn partijen uit de samenleving betrokken: bewoners, ondernemers, eigenaren, kunstenaars, instellingen?
 • betekenis
  wordt er gewerkt met het verhaal van de stad of de wijk?
 • plaats
  wat is het belang van de plek of ruimte in het project?
 • impact
  wat doet het project met de kijker, passant of bezoeker?
 • verbinding
  is de verbinding met Tilburg en haar bewoners essentieel in het project?

Leest u verder voor vervolgstappen.

Lees meer...

agenda

Aankomende activiteiten:DOOR WIE?

Stadslab CuPuDo bestond tot eind 2019 uit een team van een programmamaker, drie verkenners en communicatiemedewerker.

Het was de rol van het team om kansrijke voorstellen naar een realiseerbaar project te brengen met maximale impact voor Tilburg, zijn bezoekers en bewoners. De verkenners van het stadslab waren vooruitgeschoven posten; herkenbaar en aanspreekbaar voor iedereen.  Zij maakten verbindingen met de stad: de kunst- en cultuurwereld, het wijk- en buurtwerk en bedrijfsleven en innovatieve partijen.

De programmamaker was de centrale spil. Hij ondersteunde de verkenners, bouwdeaan herkenbaarheid en verbinding, en onderzocht mogelijkheden tot co-financiering.

 • programmamaker:
  René van Hulst 
 • verkenners:
  Liesbeth Jans 
  John Maes
  Geurt Grosfeld 
 • communicatiemedewerker: 
  Rhiannon Coolen 
 • curatoren: 
  incidenteel ingehuurde expertise voor specifieke projecten die veel afstemming, interactie en inhoudelijke kennis vereisen

CONTACT

[javascript protected email address] / Twitter / Facebook / Instagram

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief