Waarom cupudo?

Bottom up op zoek naar cultuurprojecten

Tilburg heeft een rijke historie van hedendaagse Kunst in de Openbare Ruimte. In de jaren 80 werd het fundament gelegd voor een toonaangevende collectie die met  KORT (Kunstenplan Openbare Ruimte Tilburg  2002-2010) verder is uitgebouwd. Het KORT-beleid stond in Nederland bekend als vooruitstrevend, het heeft een eigen gezicht!

Bekende werken zijn ‘Monument tegen zinloos geweld‘ van Guido Geelen, het ‘Draaiend huis op de Rotonde’ van John Körmeling en ‘Horror Vacui: een docudrama in 14 staties’ van Jeroen de Leijer in de NWE Vorst; er is – ook door Tilburgers – veel over gediscussieerd.

Kunst in de openbare ruimte dient meerdere doelen. Het wordt gezien als een visitekaartje voor de stad. Het is gezichtsbepalend voor de stad en daarmee voor de uitstraling. Daarnaast is er de decoratieve functie: kunst verfraait de stad en verbeeldt de identiteit ervan, en vertelt haar geschiedenis. Publieke kunstwerken versterken de sociale verbinding in de stad, zoals bij herdenking, cultuur-educatie en community art. Openbaar kunstbeleid creëert werkgelegenheid voor (plaatselijke) kunstenaars en het lokale bedrijfsleven.

In de huidige maatschappij zien we dat mensen vervreemden van hun fysieke omgeving, men voelt zich niet meer thuis. De publieke ruimte verliest eigenheid. Voorbeelden in binnen- en buitenland laten zien dat kunst verschil kan maken. Mensen voelen zich sterker verbonden met een herkenbare omgeving die voor hen een specifieke betekenis heeft. Kunst draagt daaraan bij en helemaal als de ideeën voor die kunst van de bewoners zelf afkomstig is.

Tilburg is stad van sociale innovatie. Daarbij past een bottom-up zoektocht naar betekenisvolle cultuurprojecten in het publieke domein. Dat is de rol van het Stadslab en hoe we dat precies moeten doen is het onderzoek dat we de komende periode (t/m zomer 2018) gaan doen.

Elk idee is daarbij welkom. Samen met de indiener gaan we kijken of we van het idee een kans kunnen maken. Vanuit die startpositie is er de grootste mogelijkheid om de kans te realiseren. Daarbij heeft Cupudo geen eigen productiebudget, maar slechts aanjaaggeld. Fondsen die we inzetten om het idee naar kans te brengen. Dit zijn dan ook kleine bedragen. Financiering voor de uiteindelijke realisatie zullen we dan ook gezamenlijk moeten gaan vinden. De indiener blijft hierbij dan ook de eigenaar en aanjager van het project. Cupudo ondersteunt, verbindt, verrijk en verdiept slechts.

T_LOGO Tilburg  “Tilburg, de stad van de social innovation”