Wat is stadslab?

Stadslab als proefstation voor en met Tilburgers

Het stadslab is een proefstation om te onderzoeken:

  1. hoe kunstprojecten in het publieke domein maximale impact kunnen krijgen door Tilburgers actief te betrekken;
  2. hoe culturele projecten in het publieke domein kunnen ontstaan vanuit burgerparticipatie en verrassende verbindingen met bijvoorbeeld verleden of kermis, gezondheid, natuur of leefbaarheid en economie;
  3. hoe verankering in de stad, betrokkenheid van Tilburgers, impact op het openbare leven en economische haalbaarheid centraal gezet kunnen worden in een inspirerend en voor alle Tilburgers toegankelijk stadslab voor cultuur in het publieke domein.

Het stadslab is op zoek naar interessante en creatieve projectvoorstellen van Tilburgers om Tilburg mooier en aantrekkelijker te maken!

Iedereen kan deze indienen. Als daarbij nog wat hulp nodig is, helpt het team graag om ze verder te brengen. De belangrijkste deelnemer aan het stadslab bent u, de Tilburger zelf, bewoner én kunstenaar.

Met name ideeën voor het Stadsbos en de Reeshof zijn welkom.

Kijk maar onder Hoe.

Meer over de achtergronden weten?!

Dan kun je hieronder het volledige plan downloaden.