Proces

Proces

Ingediende voorstellen worden gepubliceerd op deze website en getoetst aan de criteria:

Er wordt gekeken naar:

  1. betekenis (value making); bijvoorbeeld, hoe gaat het voorstel om met de identiteit of het verhaal van de stad?
  2. plaats (place making); bijvoorbeeld, wat gebeurt er met de plek of ruimte zèlf?
  3. statement (issue making); bijvoorbeeld, wat doet het project met de kijker, passant of bezoeker? Welke (blijvende) impact kunnen we creëren.

Het mooist is het als projecten een combinatie hiervan laten zien. Wij vragen initiatiefnemers om voorstellen uit te werken aan de hand van het zgn. ‘cultuur canvas‘. Om ermee te werken is hier een leeg canvas. Er kunnen bijlagen aan worden toegevoegd om onderdelen te verduidelijken. Tevens hebben we een korte handleiding gemaakt om indieners daar mee te helpen.

Door deze opzet worden draagvlak in Tilburg, verbindingen met andere domeinen, artistieke meerwaarde, financiële haalbaarheid en duurzame impact voor Tilburg zichtbaar gemaakt.

In meetings met het team worden de ideeën besproken, eventueel verbonden met andere activiteiten in de stad en  voorzien van feedback. Waar mogelijk en nodig verrijkt het team voorstellen om ze sterker te maken en naar een volgende fase te brengen.

Welke voorstellen zijn inhoudelijk prikkelend en rijk aan verbindingen? Online of in openbare bijeenkomsten worden de kansrijke voorstellen ‘gepitcht’ en kunnen partijen hun interesse om te participeren kenbaar maken. Een tijdelijke denktank kan aanvullend adviseren. Dit proces leidt tot een selectie van projectvoorstellen waarbij Cupudo helpt om gerealiseerd te gaan worden. Het is belangrijk aan te geven dat wij het project niet overnemen, de indiener blijft eigenaar en drijvende kracht achter het idee. Cupudo biedt ondersteuning in bijv. het vinden van budget, het verbinden met de juiste instanties etc.

In de pilotfase tot eind 2016 wordt gemikt op:

  • afronding van 2 betekenisprojecten (value making)
  • uitvoering van 2 plaatsprojecten (place making)
  • ontwerp van 1 statement-project (issue making)