Hoe werkt het?

Verrijken, verdiepen en verbinden

Cultuur in het publieke domein van Tilburg omvat:

  • kunstwerken in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld de Plekgedichten;
  • evenementen zoals Festival Mundial en de Kermis of een muziek-voorstelling in een park.

Stadslab gaat over meer dan kunst alleen.

In het stadslab wordt werkenderwijs en in gesprek met indieners antwoord gegeven op de vraag hoe om te gaan met Cultuur in het Publieke Domein.

Aan  vier kennis-instituten wordt gevraagd om daarop reflecties te schrijven. Zo ontstaat een definitief advies hoe het stadslab vorm te geven; samen bouwen aan een eigen werkwijze die bij Tilburg past!

Het stadslab is inmiddels verlengd en loopt door tot aan de zomer van 2018.