Update Open Call Stadsentree

Fase 1 van de Open Call Stadsentree is afgerond en alle mooie, verrassende en inspirerende ideeën zijn bij ons binnen. In totaal zijn er 24 ideeën ingestuurd en de afgelopen week heeft de commissie zich over de voorstellen gebogen. De resultaten…

Passage Bels Lijntje

Idee: Stefan Jansen Al jaren is de spoorverbinding Bels Lijntje een begrip. Via deze weg tussen Tilburg en Turnhout gaan mensen elke dag van A naar B. Sinds 1990 wordt deze route niet meer gebruikt als spoorweg, maar als fietspad die de…

De Stijl in Tilburg

Idee: Tine van de Weyer, Veerle Sleegers, Ingrid Luycks en Museum de Pont Dit jaar bestaat de kunststroming 'De Stijl' 100 jaar! In Tilburg wordt dat gevierd met het evenement: Van Mondriaan tot Dutch Design 2017. Het is niet opvallend dat…

Art Walks Tilburg

Idee: Bas Fontein, Frank Koolen & Saskia van de Wiel Kunst is een verbindende factor en dat onderstrepen de initiatiefnemers van 'Art Walks'. Ze gaan zelfs een stapje verder en gebruiken kunst om letterlijk een verbinding te maken tussen…
,

Stadsentree

Idee: Jeroen Fiers Het project 'Stadsentree' is voor iedereen die Tilburg een warm hart toedraagt, van kunstenaars tot studenten en architecten tot ontwerpers. Op de hoek van de Spoorlaan en de Stationsstraat zal een uitnodigende entree gerealiseerd…
,

Dementie vriendelijke wijk

Vanuit het project dementie vriendelijke wijk is een werkgroep actief die een bijdrage wil leveren aan een veilige, prettige woon leefomgeving voor de ouder wordende mens met geheugenproblemen. Dit project levert direct een bijdrage aan begrip…
,

Bomen van het Wilheminakanaal

In 2014 is een project gestart voor de verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal nabij stadsdeel de Reeshof. Ter voorbereiding van deze werkzaamheden is langs een gebied van enkele kilometers aan beide zijden van het kanaal bomen met…